en_US
en
off
Mobile View
Desktop View

0799163130

inam@inamullahfayez.com

 
فرصت کاری
2347

آیا علاقمند تجارت هستید؟

دوست دارید با افراد دلخواه, در وقت دلخواه ودر جای دلخواه خود کار کنید؟

دوست دارید در وقت خود صرفه جوئی کنید وباکار کمتر مزد بیشتر بدست آورید؟

دوست دارید با سرمایه گذاری اندک با کار پاره وقت در مدت دو الی سه سال به آزادی مالی برسید؟

فرصت کاری, تجارت, تجارت بدون سرمایه, بسته میگالایف افغانستان

تجارت قرن 21

 

مربی زندگی

 

کابل دایریکتری

 

سوال: میخواهم شماره تماس چند پوهنتون را برایم بدهید تا معلومات حاصل کنم؟

سوال: چند شماره تماس از شفاخانه های کابل را ضرورت دارم اگر لطف کنید؟

سوال: آیا شماره یکی از بانک های خصوصی را میشود برایم بدهید تا معلومات حاصل کنم؟

اکثرا میگوئید: ندارم

ما این مشکل را با ایجاد کابل دایریکتری حل کردیم, شما من بعد فقط با کلیک بر ویب سایت کابل دایریکتری وبخش دلخواه که نیاز دارید تمام معلومات مفید ومهم را بدست آورید

.

 
 
 

برانگیزاننده وترغیب کنند

 

مربی زندگ الهام بخش وبرانگیزاننده است وشمارا به سمت هدفتان هل میدهد, همانطوریکه گاهی اوقات یک فرد به معلم خصوصی احتیاج دارد, شماهم باید یک مربی زندگی داشته باشید. ممکن است در حال حاضر, شرایط شما خوب ومناسب باشد وبه مربی احتیاج نداشته باشید اما برای رسیدن به اهداف خاص, به یک مربی زندگی نیاز دارید تا شما را برانگیزاند ورهنمایی کند. مثلا اگر اضافه وزن دارید واحساس تنبلی می کنید, برای کاهش وزنتان حتما نیاز به یک مربی دارید که شمارا تشویق کند وبه شما انگیزه وروحیه بدهد. مربیان زندگی مانند مربیان شخصی وخصوصی هستند. آنها طرز فکر خاص دارند وحرفه ای هستند. آنها در هر مرحله از مسیر, همراه شما هستند وبه شما کمک میکنند تا با انگیزه بیشتر به سمت اهدافتان قدم بردارید

Motivator