en_US
en
off
Mobile View
Desktop View

0799163130

inam@inamullahfayez.com

 
Our Goals
1058

   گسترش تجارت قرن بیست ویکم (بازاریابی شبکه ای) در افغانستان وکشورهای دیگر جهان


کمک برای دولت از طریق تادیه مالیات


ایجاد تحولات وگردش مالی در کشور عزیز ما افغانستان


فراهم کردن زمینه کار برای هزاران جوان بالخصوص محصلین که مستحق هستند, متاسفانه در افغانستان محصلین ما آخر هرماه چشم به جیب والدین شان هست, ان شاء الله ما زمینه سازی میکنیم که با شروع کار پاره وقت در پهلوی درس های خود درامد هم داشته باشند وخودکفا شوند


فرهنگ سازی استفاده از تکنالوجی, اکثریت چیزها داخل کشور شده اما فرهنگش نه, فعلا در افغانستان انترنت وسیله تفریحی به حساب میرود, ما زمینه سازی میکنیم که شیوه استفاده از انترنت را بلد شویم وبتوانیم از طریق آن به بهترین درامد ها هم دست یابیم


گسترش فرهنگ کتاب خوانی ومطالعه, بامعرفی بهتری ونایاب ترین کتاب های زندگی ها را در روی کره زمین تغیر داده


بالا بردن سطح دانش مردم, سطح زندگی مردم وایجاد ارتباطات مثبت از طریق دایرکردن جلسات هفتگی, سمینارها, برنامه های تلویزیونی, وبرنامه های مفید دیگر علمی

ازینکه کشورما در بحران اقتصادی قرار دارد, بیکاری روز به روز افزایش پیدا میکند, وضعیت امنیتی متاسفانه ناخوش آیند هست,درس های پوهنتون های ما قدیمی واز کارافتاده شده, افراد دچار کارهای تکراری وخسته کننده شدند,همه دنبال یک راه نجات هستند که کیفیت زندگی شان بهتر شود, وازین وضعیت نجات یابند, لذا به عنوان یک جوان که مردم وکشورم برایم خیلی ارزش دارند برنامه ها وطرح فوق العاده وموثر برای بیرون رفتن ازین فاجعه دارم که درحال انجام دادن هستم واهداف خود را ذیلا خلاصه میکنم 

:

اهداف وبرنامه ها

 
 

:

 
انعام, انعام الله, انعام الله فایز, فایزInam, Inamullah, Inamullah Fayez, Fayez
انعام, انعام الله, انعام الله فایز, فایزInam, Inamullah, Inamullah Fayez, Fayez